Konkretiaa


Eräänlaista konkretiaa, on myös se, että ottaa asioista selvää ja saa haluamiinsa kysymyksiin ja epäselviin asioihin ymmärrettäviä vastauksia ja pystyy viestimään ne ymmärrettävästi eteenpäin.


Järjestelimme paikallisen diabetesyhdistyksen toimesta tapaamisen paikallisen terveyskeskuksen diabeteshoitajien kanssa, joille meillä oli kysyttävää ja joille oli alun perin kerrottu syy, minkä takia halusimme keskustella heidän kanssaan. Näinpä meitä sitten oli kaksi diabetesyhdistyksen toimijaa ja kaksi diabeteshoitajaa käymässä läpi näitä kysymyksiä herättäviä asioita.


Heti tuli selväksi, ilman kysymyksiäkin, että diabeteksen hoito myös Kirkkonummella on saamassa uusia tuulia alleen tilajärjestelyjen muodossa. Terveyskeskus saa oman tilansa, jossa diabetes asiakkaita palvellaan tai hoidetaan jatkossa kahden diabeteslääkärin ja kahden diabeteshoitajan voimin. Myös yksi jalkaterapeutti jatkaa myös näissä uusituissa yhteisissä tiloissa, ja hän keskittyy diabeetikkojen jalkojenhoitoon.


Suun terveydenhoidon ongelmista, pitkine jonotusaikoineen Kirkkonummella oli myös esillä, vaikka varsinainen kysymyksemme ei siihen liittynyt. Parannusta odotusaikojen lyhentämiseksi on tehty, kuinka toimiva se on, ei ole vielä kokemusta. Diabeetikkojen osalta ongelmallista on lähinnä se, että välttämättömän suunhoidon jatkuvuus terveyskeskuksen kautta on epävarmaa epämääräisten ajanvaraussysteemeineen. Kyseltiin mahdollisuutta saada se välttämätön aika sinne ½ tai vuoden päähän valmiiksi samalla hoitokerralla, jottei sen ajanvaraus ongelman takia diabeetikolle tule diabeteksen hoitoon liittyviä muita komplikaatioita yleiskunnon huononemisen seurauksena. Opponentit lupasivat tehdä kyselyä ylemmiltään, voisiko siihen saada parannusta ilman, että se vaikuttaisi muiden hoitoa kaipaavien tilanteeseen. Myös suun tarkastukseen liittyvä säännöllisyyttä diabeetikkojen osalta ja tarkastuksen tehostamisen edellytyksistä luvattiin viedä eteenpäin.


Samoin diabeetikoille järjestettäviä yleistarkastuksia on tarkoitus lisätä. Hyvä uutinen oli, että he järjestävät myös laajempaa opastusta hiilihydraatti-määrien arvioimiseksi ruoka-annoksissa ja ruoka-aineissa, koska se nähtiin yhtenä suurena syynä siihen, miksei hyvään hoitotasapainoon päästä. Tässä muita paikallisia yhdistyksiä Martoista, diabetesyhdistykseen voisi olla mukana.


Verensokerin seuranta on diabeetikoille välttämätön oman hoidon osana. Teknologia menee tälläkin saralla huomattavasti eteenpäin. Yksi kysymyksistä olikin kuinka hyvin Kirkkonummella on sensoreita tai jatkuvan sensoroinnin mahdollistavia laitteita olisi saatavilla. Käytettävissä oleva oli jatkuvassa käytössä, joten ne tuntuivat olevan tarpeellisia omanhoidon tasapainottamiseksi. Jatkuvaa sensorointiin tarkoitettavaa laitetta eli Libreä, on mahdollista saada sellaiset potilaat joiden hoitotasapaino on huonossa kunnossa terveyskeskuksesta. Jorvissa hoidossa olevat potilaat saavat laitteen sieltä. Laitteeseen liittyvät sensorit jaetaan kaikille potilaille terveyskeskuksesta. Libre on siis henk.kohtainen seurantamittari. Millaisesta laitteesta on kyse ja kuinka sitä yleensa saa.


Sitten siihen kysymykseen, mikä sai tämän vierailun aikaiseksi. Me toimijat olimme saaneet kuulla kuinka Espoossa 2-tyypin diabeetikkojen osalta oltiin supistamassa välttämättömien diabeteksen-hoidossa tarvittavien välineiden jakelua. Huoli oli, voisiko se tapahtua myös Kirkkonummella. Tähän tuli selkeä vastaus, kaikki saavat, myös 2-tyyppiä potevat (tosiasiassa tyyppejä on jo enemmän kuin nämä kaksi), edelleen hoidossaan tarvitsemansa välineet Kirkkonummella. Uusien verensokerimittareiden saamisesta voi keskustella diabeteshoitajien kanssa. Kirkkonummen välinetilaukset ja -jakelu hoidetaan nykyisin HUS-logistiikan kautta, mikä oli uusi asia toimijoille. Tämä voi vielä alkuvaiheessa aiheuttaa, sen että kaikkea ei olekaan kerralla saatavissa.


Myös tällä hetkellä vellovan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen vaikutusta Kirkkonummella diabeteksen hoidon osalta kyselimme ja kuinka hoitajat oman tilanteensa kokevat tässä myllerryksessä. Eipä heillä tähän keskeneräiseen asiaan ollut vielä mitään uutta itsensä eikä koko hoitoketjun osalta kerrottavaa. Jatkossakin sekä dm1 että dm2 potilaita hoidetaan terveyskeskuksessa. Jorvissa ovat hankalahoitoiset diabeetikot joita jostain syystä ei saada tasapainoon, kaikki pumppupotilaat ja lapset. Jatkossakaan kaikkia diabeetikoita ei voida siirtää Jorviin ja todennäköisesti dm2 potilaat hoidetaan perusterveydenhuollossa. Diabeteskeskus palvelee diabeetikkoja, mikäli hoito on välttämätöntä siellä, olivatpa he Espoosta tai muualta.


Jukka Heikkinen


Ps. Tekstiin tehty korjauksia saadun asiantuntevan palautteen myötä, josta palautteen antaneelle kiitos. 3.4.2017