Miksi minä sairastuin


Miettiikö pieni lapsi tällaista asiaa? Entä nuori, joka sairastuu yllättäen 1 tyypin diabetekseen. Yhdistääkö hän sairastumisen syyksi automaattisesti suvussa esiintyvän diabeteksen, joten ei sitä voi ehkäistä. Pienten lasten vanhemmilla varmasti pyörii sama kysymys miksi meidän pienokainen sairastui tähän. Aikuisena voimme vain miettiä, mikä laukaisi taudin minussa, käymme elämämme sen hetkisiä vaiheita läpi, jos syy löytyisi sieltä, löytämättä kuitenkaan tai saadaksemme varmuudella oikeata vastausta, toisaalta onko sillä enää merkitystä. Kyllä sillä on, vaikka tulen kuolemaan diabeettikkona ja tapahtuipa se miten tahansa. Monen muun osalta se on ehkä ehkäistävissä.


Tänä päivänä tehdään entistä enemmän tutkimus työtä mahdollisista vaikuttajista taudin puhkeamiseen, jotta kyseistä 1 tyypin diabetesta voitaisiin tulevaisuudessa ennalta ehkäistä entistä paremmin. Diabetes lehdessä käsiteltiin yhtä mahdollista 1 diabeteksen puhkeamisen aiheuttajaa ja totta kai tällaisista tutkimustöistä on hyötyä tulevaisuudessa.


”Nyt julkaistussa tutkimuksessa osoitettiin kohortin verinäytteitä tutkimalla, että follikulaaristen auttaja-T-solujen määrä lisääntyi veressä juuri ennen taudin puhkeamista. Tämä ilmiö havaittiin ainoastaan niillä lapsilla, joilla todettiin useita tyypin 1 diabetekseen liittyviä autovasta-aineita veressä, mikä viittaa yhteyteen follikulaaristen auttaja-T-solujen aktivaation ja autovasta-aineita tuottavien B-solujen välillä.”


Itseäni tässä jäi vaivaamaan se, että selväksi käy mielestäni vain, että auttaja T-solut lisääntyivät ennen taudin puhkeamista. Selväksi ei tullut se miksi ne lisääntyivät, mikä sai ne lisääntymään sen lisäksi, että niille oli olemassa otollinen maaperä, keho, jossa se oli mahdollista. Mutta mikä saa ne lisääntymään? Jos siihen on olemassa vastaus, mielellään siitä kuulisi ja jollei ole, ilmeisesti siinä on vielä tutkittavaa jonka jälkeen niitä immunologisia hoitoja voidaan ottaa tehokkaasti käyttöön ehkäisevästi.


Diabetes lehden jutun voi lukea täältä.